El batec dels rius

Miguel Hernández escrivia que el cor era aigua que es remou, atropella, arremolina i mata. I no anava pas mal encaminat, perquè el cor i l’aigua tenen molt en comú. El batec del cor és indispensable per a la nostra vida, com el batec de l’aigua és imprescindible per a la vida dels rius. De fet, la quantitat d’aigua que porta un riu – el seu cabal – és el motor de la seva activitat biològica i ecològica, de la mateixa manera que el batec del cor és el motor que posa en funcionament el nostre cos.

Com passa amb les persones, el batec dels rius varia en el temps i l’espai. En el temps, els rius bateguen amb més o menys intensitat en funció dels aqüífers que els alimenten, les pluges i la demanda hídrica de la conca. En època de sequera, el batec dels rius és pausat i, en alguns casos, es torna gairebé imperceptible als nostres sentits. En canvi, durant les tempestes o el desgel, els rius bateguen energèticament i l’aigua abundant captura totes les mirades. En l’espai, mai trobareu dos rius que bateguin igual. Alguns rius tenen un batec constant al llarg de l’any, d’altres varien estacionalment i, uns pocs, tenen un batec arrítmic i atzarós. D’aquests diferents batecs en diem règim hidrològic.

El gràfic que esdevé al dibuixar la dinàmica temporal del cabal dels rius – l’hidrograma – ens ajuda a diferenciar el seu règim hidrològic i, curiosament, és molt semblant al d’un electrocardiograma que indica els batecs del cor. A Catalunya, podem distingir rius amb tres règims hidrològics. Els rius permanents són aquells que porten aigua durant tot any. Típicament, aquests rius tenen un cabal basal relativament constant i només experimenten crescudes després de forts ruixats o durant el desgel. Els rius intermitents són aquells que s’assequen durant uns mesos, generalment a l’estiu. No tots els rius intermitents s’assequen completament; de vegades queden basses aïllades o només s’assequen en un tram concret. Finalment, tenim els rius efímers, que són aquells que només porten aigua durant períodes de poca duració, generalment coincidint amb forts ruixats. Les rambles de la majoria de pobles i ciutats catalanes o els corriols i barrancs de muntanya acostumen a pertànyer a aquest grup de rius.

A dalt, un electrocardiograma indicant els batecs del cor. A baix, un hidrograma indicant els batecs dels rius.

Saber el règim hidrològic de cada riu és clau per la gestió dels recursos hídrics, ja que ens ajuda a preveure quan un riu portarà aigua i en quina quantitat. Tanmateix, el règim hidrològic del riu també determina la flora i fauna que hi habita, el transport de sediments, la transformació de la matèria orgànica, i molts altres processos ecològics essencials per a la vida en els sistemes que es troben aigües avall. En aquest blog intentarem donar a conèixer, de la mà dels experts, el rol dels rius i el seu batec des d’una perspectiva biològica, ecològica i cultural. Obriu els ulls i pareu les orelles, el riu us està parlant!