Visc en una zona inundable?

Els nostres rius es caracteritzen per tenir un batec molt variable que pot passar del silenci al rugit en tan sols uns minuts. Desprès del pas del temporal Gloria pel nostre territori, i amb les conseqüències encara latents en els nostres paisatges, és lícit preguntar-nos: Sabem amb certesa quines zones són inundables? Amb quina freqüència poden inundar-se? Quin és el risc associat a aquestes inundacions? Com puc saber si visc en una zona inundable?

El passat 22 de novembre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va actualitzar els mapes de perillositat i risc d’inundació de la xarxa hidrogràfica principal de les conques internes de Catalunya. Els Mapes de Perillositat d’Inundació defineixen aquelles zones que tenen una alta probabilitat d’inundar-se al menys una vegada cada 10, 100 o 500 anys. A més, aquests mapes inclouen informació sobre la magnitud de la inundació per cada període de retorn. D’altra banda, els Mapes de Risc d’Inundació caracteritzen el grau de vulnerabilitat dels espais potencialment inundables tenint en compte el nombre d’habitants, les activitats econòmiques i els punts d’especial importància de la zona.

La informació que ens proporcionen els mapes de perillositat i risc d’inundació és clau per gestionar correctament el territori. Per exemple, com podeu veure a la figura, el mapa de perillositat d’inundació del tram final del Tordera per un període de retorn de 100 anys coincideix gairebé a la perfecció amb el succeït fa uns dies. Un fenomen poc freqüent fins ara, però certament possible i contemplat pels experts.

Tots els mapes estan disponibles al visor cartogràfic de l’ACA i a la seva pàgina web. Us animem a consultar els mapes i comprovar si el territori en el qual viviu o soleu visitar està situat en una zona inundable. A més, tota la informació es troba actualment en fase de consulta pública, pel que ara podeu presentar qualsevol al·legació sobre aquests documents a l’ACA.

Mapa de perillositat del tram final del Tordera per un període de retorn de 100 anys. El mapa mostra els calats d’inundació, és a dir, l’altura de l’aigua en les zones inundables.