Conca del Tordera

Riera de Fuirosos, Sant Celoni

Març 2019
Maig 2019
Juliol 2019
Octubre 2019
Novembre 2019
Desembre 2019
Crescuda Desembre 2019

Riera de la Font del Regàs, Arbúcies

Novembre 2018
Febrer 2018
Maig 2019
Juliol 2019
Febrer 2020 (Borrasca Gloria)

Riu i Efluents del Tordera